Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Wykaz badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej i nie obrazowej niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ

Wykaz badań laboratoryjnych oraz diagnostyki obrazowej i nie obrazowej niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, na które lekarz POZ może skierować ubezpieczonego w ramach NFZ

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, 
 • płytki krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).


Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód, 
 • potas,
 • wapń całkowity,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • żelazo– całkowita zdolność wiązania – TIBC,
 • PSA,
 • FT3,
 • FT4.


Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.


Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.


Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.


Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.


Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 
Badanie ultrasonograficzne:

 • USG tarczyc i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek,
 • USG moczowodów i pęcherza,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego;
 • USG obwodowych węzłów chłonnych,
 • USG jamy brzusznej.


Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może również skierować pacjenta na badanie gastroskopii oraz kolonoskopii.