Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

e-recepta

 

Zamów leki on-line bez osobistej wizyty
w Poradni. 

Szanowny Pacjencie

Za pomocą tego Formularza można zamówić leki, których stosowanie jest potwierdzone w dokumentacji medycznej.  W przypadku zmiany sposobu leczenia  niezbędna jest osobista wizyta  u lekarza naszej Poradni lub przedłożenie aktualnego zaświadczenia  od lekarza specjalisty.
Po złożeniu zamówienia, pacjent otrzyma na podany numer telefonu kod  recepty, umożliwiający jej zrealizowanie we wszystkich aptekach na terenie Polski.
(WAŻNE!)  Podany numer telefonu musi być zgodny z numerem telefonu wskazanym w deklaracji wyboru lekarza).
Po wypełnieniu Formularza, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzić zapoznanie się z klauzulą Rodo. Wysłanie formularza odbywa się  poprzez przesunięcie niebieskiego suwaka/strzałki w prawo.

 

e-recepta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym szczególnej kategorii danych związanych z zamawianymi lekami, mogącymi dostarczać informacji o moim stanie zdrowia) podanych w elektronicznym formularzu zamówienia przez Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice, celem złożenia zamówienia recepty on-line. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO. Administratorem danych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, Treść klauzuli informacyjnej: https://sgzozwilkowice.pl/rodo

Wyślij
(przesuń strzałkę)