Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Zamówienia publiczne

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

dodano: 2023-04-20

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach realizujący projekt pn.

„Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, określony we wniosku o dofinansowanie Projektu grantowego nr POIS.11.00-00-0074/22, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci