Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Aktualności

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice

dodano: 2022-05-20

Niezmiernie cieszę się z faktu, że jesteśmy podmiotem realizującym program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Wilkowice. Celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez S.pneumonie w populacji osób powyżej 65 r.ż.

To grupa osób dorosłych, w której stwierdza się deficyt odporności, a zapadalność jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie w tej grupie wraz z wiekiem. Śmiertelność w porównaniu z grupą 35-49 lat jest ponad pięciokrotnie wyższa.

Niezmiernie cieszę się z faktu, że jesteśmy podmiotem realizującym program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Wilkowice. Celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby wywołane przez S.pneumonie w populacji osób powyżej 65 r.ż.

To grupa osób dorosłych, w której stwierdza się deficyt odporności, a zapadalność jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie w tej grupie wraz z wiekiem. Śmiertelność w porównaniu z grupą 35-49 lat jest ponad pięciokrotnie wyższa.

Streptococcus pneumoniae, czyli pneumokok zwany dwoinką zapalenia płuc, jest bakterią o wysokiej zjadliwości, która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Dwoinka zapalenia płuc została wykryta po raz pierwszy przez Ludwika Pasteura pod koniec XIX wieku. Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego (zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli). Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP). Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywoływać m.in.: zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów. Streptococcus pneumoniae są najczęstszą zakaźną przyczyną zachorowalności i umieralności w skali świata powodując około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc. Do najczęstszych chorób inwazyjnych wywołanych przez pneumokoki należą: zapalenie płuc z bakteriemią, sepsa i Zapalenie Opon Mózgowo-Rdzeniowych (ZOMR), określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Drobnoustrój ten odpowiada również za zakażenia nieinwazyjne. Najczęstsze to ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zaostrzenia m. in. w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz zapalenie spojówek. Najwięcej inwazyjnych zachorowań występuje w dwóch głównych grupach wiekowych, tj. u dzieci do 2 r.ż., u których układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały oraz u osób powyżej 65 r.ż.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym są szczepienia!

Teraz, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wilkowice nasi mieszkańcy w wieku 65+ mogą korzystać z bezpłatnych szczepień p/pneumokokom, co nie uszczupli już tak nadwyrężonych budżetów domowych, ale też pozwoli żyć zdrowiej i dłużej. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Osoby uprawnione do skorzystania z powyższego programu, to osoby w wieku powyżej 65 r.ż. zamieszkałe na terenie Gminy Wilkowice, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do takiego szczepienia oraz wyrażą pisemną zgodę do udziału w programie. Osoby przystępujące do programu zdrowotnego, zostaną zaszczepione skoniungowaną 13-walentną szczepionką PCV13, posiadającą rejestracje dla osób 65+.

Świadczenie zdrowotne, oferowane w ramach programu, jest BEZPŁATNE i przysługuje na zasadzie dobrowolności. Szczepienie będzie poprzedzone kwalifikacją lekarską i zostanie przeprowadzone po uzyskaniu zgody na jego realizację.

Zainteresowane, a jednocześnie uprawnione osoby prosimy o kontakt z rejestracją Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotne w Wilkowicach, najlepiej w godzinach między 11:00 a 13:00.

W trakcie rozmowy będą udzielone najważniejsze informacje w sprawie szczepienia oraz zostanie ustalony termin szczepienia.


Źródła informacji

-Gmina Wilkowice „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2021-2023 w Gminie Wilkowice”