Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Ogłoszenia

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. medycznych

dodano: 2023-11-14

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu na ww.
stanowisko.
I.
Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice.
II.
Stanowisko objęte konkursem:
Zastępca Kierownika ds. medycznych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.


Dokument do pobrania: 

Ogłoszenie o konkursie Z-ca Kierownika