Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Ogłoszenia

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. medycznych

dodano: 2023-10-27

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991) z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu na ww. stanowisko.

  • Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
    Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice.
  • Stanowisko objęte konkursem:
    Zastępca Kierownika ds. medycznych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Dokumenty do pobrania: