rejestracja SGZOZ Wilskowice

Aktualności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

REJESTRACJA PACJENTÓW DO LEKARZA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH ODBYWA SIĘ od godz. 7:00 do godz. 17:30

 

Kierownik S G Z O Z w Wilkowicach ogłasza konkurs na stanowisko rejestrator/ka medyczny/na
1 etat
43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
 
I. Niezbędne oraz dodatkowe wymagania wobec kandydata.
Kandydat winien spełniać określone wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r., Nr 151, poz. 896), tj.:
  1. Wykształcenie średnie,
Kierownik S G Z O Z w Wilkowicach ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarka- pielęgniarz POZ 1 etat
43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18
 
I. Niezbędne oraz dodatkowe wymagania wobec kandydata.
 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w trosce o zdrowie i życie Pacjentów, podjął decyzję o wycofaniu z poziomu Pacjenta następujących serii:

Strony