rejestracja SGZOZ Wilskowice

O nas

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Wilkowicach. Przedmiotem naszej działalności jest podstawowa opieka zdrowotna. W naszym Ośrodku Zdrowia pracują lekarze interniści, lekarze rodzinni, pediatrzy. Opiekę pielęgniarską sprawują pielęgniarki środowiskowe, nad położnicami i noworodkami czuwa położna, a dziećmi w naszych szkołach opiekuje się pielęgniarka szkolna.  Nasza opieką są objęci pacjenci z wszystkich grup wiekowych.  Posiadamy piękną poradnie pediatryczną, składającą się z dwóch gabinetów oraz pkt. szczepień, które jest wydzielone i dzieci zdrowe nie maja kontaktu z chorymi. Lekarze rodzinni oraz interniści sprawują opiekę nad pacjentami dorosłymi, mając do dyspozycji trzy gabinety w jednym z nich znajduje się nowe USG, które posiada dwie głowice, umożliwiające badanie jamy brzusznej również badanie małych narządów tj. tarczyca.

Naczelnym zadaniem Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach jest służenie pacjentowi poprzez zapewnienie mu kondycji psycho-fizycznej dla sprawnego funkcjonowania społecznego. Nasi lekarze pozyskują zaufanie swoich pacjentów, a ci z kolei, wiarę w ich wiedzę, umiejętności,  doświadczenie i przyjazność. Każdy członek naszego zespołu leczniczego i pomocniczego dba o poszanowanie godności osobistej pacjenta, okazuje mu należyty szacunek, minimalizuje jego poczucie wstydu, pomaga mu pokonywać strach. Obowiązkiem każdego pracownika SGZOZ-u w odniesieniu do pacjenta jest życzliwe i kulturalne zachowanie, dbające o zachowanie  godności i intymności pacjenta.

Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich
Kierownik SGZOZ
Katarzyna Banet-Skwarna

 

Galeria: