rejestracja SGZOZ Wilskowice

Medycyna pracy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi z zakresie Medycyny Pracy.

Oferta obejmuje:

 • Badania wstępne
 • Badania okresowe
 • Badania kontrolne

Wykonujemy:

 • Badania kierowców
 • Badania wysokościowe
 • Badania sanitarne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Ważne informacje

Badania profilaktyczne pracowników.

PRACODAWCA

1. Wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” 

Ww. skierowanie powinno być:

 • czytelne
 • zawierające informacje o stanowisku pracy
 • zaopatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z numerem  REGON)
 • podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)

2. Wystawia skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID) 

3. Otrzymuje rachunek za usługę.

Współpracujemy z podmiotami na podstawie umowy w przedmiocie badań profilaktycznych wynikająca z przepisu art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr 96,poz.593).


PRACOWNIK zgłasza się na badanie z:

 • dokumentem stwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
 • skierowaniem, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia
 • ewentualną dostępną dokumentację medyczną np. wypisami szpitalnymi oraz orzeczeniami o niepełnosprawności
 • na badanie kontrolne po L-4 > 30 dni – konieczne jest zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu L-4 / mile widziana diagnoza i dodatkowe informacje dotyczące choroby/. Na badanie powinno się zgłaszać w ostatnim dniu L-4 lub zaraz po L-4.

1. Lekarz Medycyny Pracy na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca konieczne badania.

2. W wyniku przeprowadzonego badania pracownik otrzymuje 2 egz. stosownego zaświadczenia (orzeczenia), z których oryginał przeznaczony jest dla pracodawcy.

Cennik badań profilaktycznych wykonywanych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

1. Stanowisko decyzyjne, np. Dyrektor/Kierownik Zakładu, Z-ca Dyrektora/Kierownika zakładu, menager, gł. księgowy itp.: 70,00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 50,00 zł
 • EKG - 15,00 zł
 • cholesterol - 5,00 zł

Dodatkowo wg. wskazań lekarza:

 • okulista - 40,00 zł

2. Stanowisko administracyjne z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie: 90, 00 zł, w tym;

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł
 • okulista - 40, 00 zł

3. Stanowisko administracyjne bez pracy przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie: 50, 00 zł, w tym;

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł

4. Stanowiska robotnicze z  praca na wysokości do 3m: 50, 00 zł, w tym

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł

oraz według wskazań lekarza :

 • okulista - 40, 00 zł
 • laryngolog - 40, 00 zł
 • neurolog - 40, 00 zł

5. Stanowiska robotnicze z  praca na wysokości powyżej 3m: 170, 00 zł, a tym:

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł
 • okulista - 40, 00 zł
 • laryngolog - 40, 00 zł
 • neurolog - 40, 00 zł

6. Stanowiska robotnicze bez  pracy na wysokości: 50, 00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł

7. Kierowca zawodowy B, C, D, E, przewóz osób, rzeczy: 324, 00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 200, 00 zł
 • poziom cukru - 4, 00 zł
 • okulista - 40, 00 zł
 • laryngolog - 40, 00 zł
 • neurolog - 40, 00 zł

oraz według wskazań lekarza

 • badania psychotechniczne (w przypadku braku posiadania aktualnego orzeczenia psychologicznego) - 150, 00 zł
 • EKG - 15, 00 zł

8. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach innych niż „kierowca”  posiadający prawo jazdy kat. A,  A1, B, B1, B+E, T, kierujący pojazdami w ramach obowiązków służbowych bez względu na częstotliwość wykonywania przedmiotowych  czynności: 204, 00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł
 • poziom cukru - 4, 00 zł
 • oulista - 40, 00 zł
 • badania psychotechniczne (w tym badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia) - 70, 00 zł
 • neurolog - 40, 00 zł

oraz według wskazań lekarza

 • laryngolog -  40, 00 zł

9. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach innych niż „kierowca”  posiadający prawo jazdy kat. A,  A1, B, B1, B+E, T, kierujący pojazdami w ramach obowiązków służbowych bez względu na częstotliwość wykonywania przedmiotowych  czynności: 129, 00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł
 • poziom cukru - 4, 00 zł
 • okulista - 40, 00 zł
 • badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia - 35, 00 zł

10. Stanowiska inne niż „kierowca”  oraz  dodatkowo kierujące pojazdem w ramach obowiązków służbowych powyżej 3,5 t: 174, 00 zł, w tym:

 • badanie lekarskie - 50, 00 zł
 • poziom cukru - 4, 00 zł
 • okulista - 40, 00 zł
 • neurolog - 40, 00 zł
 • laryngolog - 40, 00 zł

oraz według wskazań lekarza

 • badania psychotechniczne (w przypadku braku posiadania aktualnego orzeczenia psychologicznego) - 150, 00 zł
 • EKG - 15, 00 zł

11. Udział Lekarza Medycyny Pracy w komisji BHP - 150, 00 zł