rejestracja SGZOZ Wilskowice

Profilaktyka guzów jajnika

Profilaktyka guzów jajnika

Od niedawna, my kobiety, mamy możliwość  oszacowania ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika, tym najnowszym narzędziem jest test ROMA. Procedura ta polega na oszacowaniu ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika oraz na wykonaniu testów markerów nowotworowych Ca 125 i HE4

Do niedawna głównym badaniem laboratoryjnym, wykonywanym u kobiet, podejrzanych o raka jajnika, było badanie markeru nowotworowego Ca 125. Jest to marker, którego ilość we krwi wzrasta, gdy w organizmie toczy się stan nowotworowy, związany z jajnikiem lub innym narządem rodnym. Im wyższe stężenie tego markeru we krwi  tym bardziej zaawansowany stan chorobowy. Jednak badanie tego markera nie może być badaniem jedynym, ponieważ wartość Ca 125 rośnie także w endometriozie, przy mięśniakach macicy czy w stanach zapalnych narządów miednicy małej. Dlatego ROMA nie polega jedynie na pomiarze Ca 125, ale też bada kolejny marker. Jest nim HE4 – nowy marker raka jajnika,  który w większych ilościach pojawia się we krwi wtedy, kiedy w jajniku toczy się złośliwy proces nowotworowy.

Testu ROMA nie można zastosować w przypadku pacjentek poniżej 18 roku życia, kobiet będących w trakcie chemioterapii oraz uprzednio leczonych na nowotwór.
Wynik testu ROMA poniżej 7,4 % w przypadku kobiet przed menopauzą oznacza niskie ryzyko choroby nowotworowej, a wynik równy lub wyższy 7,4 % oznacza ryzyko wysokie. W przypadku kobiet po menopauzie ryzyko wysokie oznacza wynik równy lub wyższy niż 25,3% poniżej tej wartości ryzyko uważane jest za niskie.

Każdy wynik badania ROMA  powinien być skonsultowany z lekarzem ginekologiem. Od 28 kwietnia 2014 r. test ROMA można również wykonać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w cenie 90 zł.

Dbajcie o siebie i o swoich bliskich
z pozdrowieniami

Katarzyna Banet-Skwarna - Kierownik SGZOZ