rejestracja SGZOZ Wilskowice

NIE PAL ŚMIECI!!!

Niska emisja to pojęcie, którego znaczenie dla wielu osób nie jest znane. Główną przyczyną zanieczyszczenia powierza w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych –ze względu na małą wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia.      Mamy także emisję punktową tzw. przemysłową np. elektrociepłownie, czy zakłady przemysłowe, ale tam zostały wprowadzone obostrzenia, montowane są specjalne filtry, które znacznie zmniejszają emisję szkodliwych dymów, emisja liniowa – transport samochodowy, tu walczy się z zanieczyszczaniem środowiska katalizatorami montowanymi w układach wydechowych.
Pomimo, że spalanie węgla powoduje przedostawanie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji – zwłaszcza tzw. „pyłu zawieszonego“, to jest mniejszym złem niż palenie odpadów, czyli śmieci. Spalanie np.: tworzyw sztucznych w domowych piecach prowadzi do ich niepełnego spalenia i uwolnienia do atmosfery trucizn takich jak: ołów, kadm, rtęć, chlor, siarka, pestycydy, benzo(a)piren. Z badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, iż w ubiegłym roku liczba dni z przekroczoną norma dobową dla pyłu zawieszonego wynosiła dla obszarów zabudowy mieszkaniowej od 53-144 dni.
Z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera w Polsce od 40-45 tys. osób rocznie, przeprowadza się 30 tys. amputacji kończyn, 100 tys osób doświadcza zawałów serca.  Oddychając zanieczyszczonym powietrzem, wprowadzamy w nasze drogi oddechowe pyły i szkodliwe substancje, które drażnią oskrzela doprowadzając je do przewlekłych infekcji, alergii, raka, drażniąc oskrzela powodują zwiększenie aktywności leukocytów te z kolei uszkadzają naczynia powodując miażdżyce, której konsekwencją są zawały, udary. Zanieczyszczenie powietrza na świecie jest jednym z dziesięciu  najczęstszych powodów śmierci. W 2014 roku z tego powodu poniosło śmierć trzy miliony ludzi- podaje czasopismo medyczne „Lancet“. Musimy mieć świadomość ze wrzucając do pieca śmieci trujemy siebie, swoje dzieci wpływamy na zdrowie przyszłych pokoleń.
Szkodliwe produkty spalania śmieci -jaki jest ich wpływ na nasz organizm?
TLENEK WĘGLA (czad) wiąże się z nieodwracalnie z hemoglobiną uniemożliwiając  transport tlenu, w konsekwencji organizm jest niedotleniony co powoduje choroby serca, nadciśnienie, choroby układu nerwowego, a przy większej ekspozycji nieodwracalnie prowadzi do śmiertelnego zatrucia.
TLENEK AZOTU obniża odporność, uszkadza płuca, podrażnia oczy, powoduje choroby nowotworowe.
DWUTLENEK SIARKI niewielkie ilości powodują skurcz oskrzeli, astmę, obniża zdolność przenoszenia tlenu przez krew.
METALE CIĘŻKIE KADM, RTĘĆ, OŁÓW doprowadzają do zgonu, ponieważ kumulują się w organizimie. Kadm uszkadza nerki, kości, płuca, może być przyczyną bólu mięśni, stawów.
OŁÓW negatywnie wpływa na układ pokarmowy i nerwowy, osłabia pamięć, powoduje krwiomocz.
RTĘĆ osłabia pamięć, wzrok, zdolność mowy,  płodność.
OZON drażni układ oddechowy, podnosi ciśnienie krwi.
BENZO(A)PIREN wnika przez układ oddechowy i uszkadza wątrobę, nadnercza, wpływa niekorzystnie na płodność ,
PYŁ ZAWIESZONY powoduje świszczący oddech, astmę  i ataki kaszlu, doprowadza do miażdżycy, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia.
To zapytacie jaką mam receptę na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska :
1!!!!!!PRIMO NIE PAL ŚMIECI!!!!!!!
2. Palić najlepiej węglem-im grubszy, tym lepszy. Można palić nieprzetworzonym, nieimpregnowanym, sezonowanym drewnem, eko-groszkiem lub eko-produktami tj. brykiet drzewny, brykiety ze słomy.
3. Sposób ładowania pieca, a co za tym idzie sposób spalania ma znaczenie. W węglu jest 30% części lotnych, w drewnie aż 70 % i tylko wówczas  gdy przejdą przez palenisko rozpalone od góry-gorącą strefę żaru zostaną tam spalone co wpływa na większą efektywność otrzymanej energii i mniej wyemitowanych substancji szkodliwych. Tu odsyłam zainteresowanych do strony internetowej czysteogrzewanie.pl/technika/metody-spalanie-węgla/ , gdzie można zapoznać się z technikami efektywnego i ekologicznego spalania węgla w domowych kotłowniach.
Mam nadzieje, że przejrzyście dałam do zrozumienia, że palenie śmieci jest bardzo szkodliwe, a pozorne oszczędności ze spalenia śmieci i uzyskania z nich energii cieplnej, nie opłaca się  gdyż wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych na likwidowanie wywołanych przez nie negatywnych skutków, czyli przewlekłych i śmiertelnych chorób.

Dbajcie o Siebie i o Swoich bliskich!!!!
Kierownik Katarzyna Banet-Skwarna