rejestracja SGZOZ Wilskowice

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to przede wszystkim dostęp do informacji związanych ze zdrowiem. Internetowe Konto Pacjenta udostępnia informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Wyświetla informację o:

 • receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane częściowo
 • dawkowaniu leku, który przepisał lekarz,
 • historii wizyt w przychodni/u lekarza,
 • udzielonej pomocy medycznej, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia,
 • wystawionych skierowaniach na badania lub do sanatorium i stanie ich realizacji,
 •  wystawionym zleceniu na wymaz w kierunku COVID 19 oraz umożliwia sprawdzenie jego wyniku,
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem,
 • o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wysokości opłaconych składek oraz dacie zarejestrowania ostatniej składki.
 • dodatkowo automatycznie pozwala na dostęp do IKP dziecka do 18 r.ż., jeśli jest zgłoszone do ZUS przez danego rodzica lub osobę, której konto dotyczy. Jeśli oboje rodziców ma swoje IKP – to dzieci są podpięte pod tego rodzica, który zgłasza je do ubezpieczenia.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia dane z:

 • Systemu Informacji Medycznej (SIM P1) — stąd czerpie dane do e-recept i e-skierowań, które zmieniają system ochrony zdrowia z papierowego na cyfrowy i otwierają nowe możliwości korzystania z elektronicznych dokumentów medycznych
 • Zintegrowanego Informatora Pacjenta — to system Narodowego Funduszu Zdrowia, który od 2008 roku gromadzi informacje o udzielonych świadczeniach oraz kwotach, które zostały przekazane na finansowanie Twojego leczenia
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — który z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych przekazuje informacje o relacjach Opiekun-Podopieczny, co pozwala nadać uprawnienia do konta dziecka temu z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia. 

 

Jak założyć IKP?

Do założenia IKP potrzebny jest profil zaufany. Można go stworzyć na dwa sposoby:

 • niektóre banki oferują możliwość stworzenia takiego profilu online -

później logowanie wygląda tak samo (tym samym loginem i hasłem) – jak do strony swojego banku.

 • albo przez rejestrację na stronie pz.gov.pl, a następnie wizytę w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 14 dni od momentu rejestracji.

Urzędy potwierdzające profil zaufany można sprawdzić na stronie pacjent.gov.pl, wchodząc w zakładkę “jak założyć profil zaufany” oraz odnośnik “znajdź najbliższy punkt potwierdzający”.

Po założeniu profilu zaufanego, można już zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Po zalogowaniu do IKP wyświetla się menu główne, a w nim następujące zakładki:

 • recepty 
 • wizyty
 • skierowania
 • zwolnienia
 • apteczka
 • profilaktyka
 • uprawnienia.

Dodatkowo, umieszczona jest opcja “uzupełnij swoje dane kontaktowe”. Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia np. z e-receptą lub e-skierowaniem w formie SMS lub wiadomości e-mail, należy w tym miejscu podać numer telefonu lub/i adres mailowy.

Gdy lekarz wprowadzi je do systemu, automatycznie zaczytuje się w IKP.

Internetowe Konto Pacjenta przede wszystkim upraszcza pewne procedury i poprawia komfort korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Ponieważ  system jest nowy nie wszystkie placówki są już pod niego podpięte, jednak i tak warto poświęcić chwilę i założyć swoje IKP, by wiele spraw załatwić zdalnie, oszczędzić czas i chronić swoje zdrowie zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej.