rejestracja SGZOZ Wilskowice

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze znajdujące się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego:

https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje