rejestracja SGZOZ Wilskowice

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy

Sudafed XyloSpray HA (Xylometazolini hydrochloridum),aerozol do nosa, roztwór,1mg/ml x 10 ml
Seria F143280A
data ważności:30.09.2020 r.

Decyzja nr 5/WC/2019 Główny Inspektor Farmaceutyczny wraz z uzasadnieniem pod linkiem
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1389,Decyzja-Nr-5WC2019.html